Kursportalen

Här hittar du vårt utbud av kurser och webbinarier Du kan söka en specifik kurs eller filtrera med kategori/ort
Visa alla kurser

Language: English

This is a web-based training with self-study, where the participant studies independently. The web-based training consists of a course and concludes with a licensing exam. By completing the web-based training and passing the exam, the course participant becomes a licensed roof shoveler.


Pris: 1 000 kr exkl. moms

Digital utbildning
1 000 kr exkl. moms

Pris: 1 000 kr exkl. moms

Språk: Svenska

Detta är en webbutbildning med självstudier, där deltagaren läser på egenhand. Webbutbildningen består av en kurs och avslutas med ett licensprov. Genom att gå webbutbildningen och klara provet, blir kursdeltagaren licenserad takskottare.

Pris: 1 000 kr exkl. moms

Digital utbildning
1 000 kr exkl. moms

Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

Som medlem i Plåt & Ventföretagen så har du kostnadsfri tillgång till Nya PV Entrerpenad. Nya PV Entreprenad erbjuder internetbaserade tjänster som möjliggör bland annat skapade av fullständiga Kvalitet-, miljö-, och arbetsmiljöpärmar (KMA) och drift- och underhållspärmar. Pärmarna kan skrivas ut eller användas digitalt i mobiltelefon eller på läsplatta.

Nästa tillfälle
2024-03-07 08:15 - 10:15
Digital utbildning
0 kr exkl. moms

Pris: 0 kr exkl. moms

Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

Nätverket riktar sig till de befattningshavare som fungerar som en sorts spindel i nätet på företaget som både vill bolla frågor och kompetensutveckla sig på områden som rör tjänsten eller den personliga utvecklingen.

Pris: 0 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-03-14 09:00 - 11:30
Digital utbildning
0 kr exkl. moms

Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

Som medlem i Plåt & Ventföretagen så har du kostnadsfri tillgång till Nya PV Entrerpenad. Nya PV Entreprenad erbjuder internetbaserade tjänster som möjliggör bland annat skapade av fullständiga Kvalitet-, miljö-, och arbetsmiljöpärmar (KMA) och drift- och underhållspärmar. Pärmarna kan skrivas ut eller användas digitalt i mobiltelefon eller på läsplatta.

Pris: 0 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-03-15 08:15 - 09:15
Digital utbildning
0 kr exkl. moms

Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

När en entreprenad utförs åt en privatperson finns många fallgropar som en entreprenör måste känna till. Genom denna utbildning får du som kursdeltagare gedigen kunskap om de viktigaste reglerna i konsumenttjänstlagen och standardavtalen Hantverkarformuläret respektive ABS 18.

Pris: 1 000 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-03-19 09:00 - 12:00
Digital utbildning
1 000 kr exkl. moms

Webbutbildning - Teams

Trygg plåt är ett auktorisationssystem med syfte att höja branschens status och anseende genom att vara ett kvalitetsbevis som skapar förtroende och trygghet hos kunder, samtidigt som den ger företag möjlighet att bli mer kostnadseffektiva och förbättra lönsamheten.


Pris: 1 000 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-03-20 08:00
Digital utbildning
1 000 kr exkl. moms

Webbutbildning via Zoom

Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

Som chef eller arbetsledare är du arbetsgivarens förlängda arm och bör känna till vad som gäller i frågor att leda och fördela arbetet, ställa krav på medarbetare och ta beslut i personalfrågor.

Pris: 1 000 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-03-20 09:00
Digital utbildning
1 000 kr exkl. moms

Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

Som medlem i Plåt & Ventföretagen så har du kostnadsfri tillgång till Nya PV Entrerpenad. Nya PV Entreprenad erbjuder internetbaserade tjänster som möjliggör bland annat skapade av fullständiga Kvalitet-, miljö-, och arbetsmiljöpärmar (KMA) och drift- och underhållspärmar. Pärmarna kan skrivas ut eller användas digitalt i mobiltelefon eller på läsplatta.

Nästa tillfälle
2024-04-04 08:15 - 09:15
Digital utbildning
0 kr exkl. moms

Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

För effektivare projektledning och ledarskap. Varje vecka startar och avslutar ni som företag olika arbetsprojekt, stora som små. Projekt som med ledning av en projektledare ska drivas på effektivast möjliga sätt. Projektledarens roll är således att planera, genomföra och följ upp projektet. För detta krävs kunskaper inom ekonomi, juridik och projektledning.

Pris: 1 000 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-04-08 09:00
Webbutbildning via Zoom
1 000 kr exkl. moms
/ 4