Plåt & Ventakademin rustar företag och medarbetare för framtiden

Plåt & Ventakademin är Plåt & Ventföretagens gedigna utbildningsprogram i företagsutveckling. Akademin vänder sig till såväl nybörjare som de mer erfarna i branschen. Med våra kurser får du hjälp med att öka företagets lönsamhet, kompetensutveckla företagets personal och rusta för framtiden, genom att förbereda för ett ISO certifikat inom miljö 14001 och arbetsmiljö 45001.

Plåt & Ventakademin utförs i tre steg och startar med lönsamhet för att sedan koncentrera sig på kompetensen i företaget och avslutas med att fokusera på hur vi gör detta hållbart.

1. Lönsamhet

Här hittar vi kursen Lönsamt företagande som är den inledande kursen och  grundstenen i PV-Akademin. I denna kurs behandlar vi frågor som: Får vi in tillräckligt med pengar? Vart tjänar vi pengarna, egentligen? Och varför förlorar vi dem?


Lönsamt företagande


2. Kompetens

Nästa steg i  PV-Akademin är att ge alla medarbetare på företaget rätt förutsättningar att lyckas med sitt jobb. Vi går igenom de olika arbetsområdena och skapar en förståelse för hur företaget och dess anställda tillsammans skapar en helhet som jobbar åt samma håll.


Projektledning & ledarskap
Från redovisningsekonom till styrekonom
Från allräknare till strateg


3. Hållbarhet

För att driva ett framgångsrikt företag behöver vi rusta för framtiden samt locka till oss de allra bästa medarbetarna. Detta gör vi genom att fokusera på miljö och arbetsmiljö. Det är i detta avsnitt vi knyter ihop säcken och skapar de förutsättningar som behövs för att införa ett miljö- och arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 14001 och 45001.

Hållbart företagande


Läs mer om Plåt & Ventakademin på pvakademin.se