Hållbart företagande

Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

Rusta för dagens och morgondagens marknad. Lagar, krav och en ökad medvetenhet kring hållbarhet och hur vi använder naturens resurser, har satt miljöfrågorna högt upp på agendan. Det innebär att allt fler företag inom byggbranschen genomgår olika miljöcertifieringar. En certifiering ska fungera som en garanti för att företagets utförande håller vad den lovar.

Kursinnehåll

→ Hjälp från start till mål

→ Du bestämmer takten

→ Skräddasytt ledningssystem för ditt företag 


Bland de företag som idag valt att införa ett miljö och arbetsmiljöledningssystem har den främsta drivkraften varit att det är en viktig parameter i affärs- och samarbetssammanhang. Certifieringen har kommit till nytta i marknadsföringen av företaget samt att verksamheten drivs på ett mera kontrollerat och kostnadseffektivt sätt, som leder till minskade kostnader. Inte minst har certifieringen bedömts som nödvändig om företaget i framtiden ska kunna fortsätta konkurrera på marknaden och tillfredsställa sina kunders krav. Certifieringen är också ett säljargument, där företaget differentierar sig från sina konkurrenter utan certifiering.

Att införa ett miljö och arbetsmiljöledningssystem innebär mycket arbete som av vissa företag kan upplevas som ett hinder. Därför erbjuder vi Ditt företag möjligheten att ta fram och införa ett ledningssystem enligt ISO 14001 (miljö) och ISO 45001 (arbetsmiljö).

Kursmål

Kursens mål är att stärka ditt och ditt företags kunskap om och delaktighet i miljö och arbetsmiljöarbetet, för att på så sätt skapa engagemang hos personalen, minska kostnader och stärka din konkurrenskraft.


Kursinnehåll

  • Skriva en miljö och arbetsmiljöpolicy för ditt företag
  • Ta fram de miljö och arbetsmiljö frågor som berör ditt företag mest
  • Ta fram rutiner som företagets anställda ska jobba efter
  • Följa upp och kontrollera att miljö och arbetsmiljöarbetet fungerar som tänkt
  • Utvärdera vilka förbättringar ditt företag kan göra.


Genomförande

Arbetet kommer att bedrivas i olika workshops tillsammans med dina nyckelpersoner på företaget. Workshopsen kommer att ledas av Patrik Calén där vi tillsammans skapar ett ledningssystem som verkligen fungerar och utvecklar ditt företag.


Handledare

Patrik Calén, diplomerad professionell coach, NLP Trainer, förändringsledare och kalkylator.


Kursens omfattning

Ett flertal träffar


Plats

Ditt företag och digitalt via Zoom


Språk

Svenska


Anmälan

Kontakta Patrik Calén för att få veta mer kring kursen, kursupplägget och för att anmäla dig! 

Patrik Calén

Plåt & Ventföretagen

E-post: patrik.calen@pvforetagen.se

Telefon: 031-62 94 25

Pris: 1 000 kr exkl. moms

Om ditt företag är intresserat av att delta i en kurs som för närvarande inte har något planerat tillfälle, är ni välkomna att skicka in en intresseanmälan. Vi erbjuder skräddarsydda kurser för företag och förbundets lokalföreningar, där vi fakturerar för minst 15 deltagare

Det finns inga kommande kurstillfällen