Grundkurs KMA-pärm - Nya PV Entreprenad - Webbinarium

Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

Som medlem i Plåt & Ventföretagen så har du kostnadsfri tillgång till Nya PV Entrerpenad. Nya PV Entreprenad erbjuder internetbaserade tjänster som möjliggör bland annat skapade av fullständiga Kvalitet-, miljö-, och arbetsmiljöpärmar (KMA) och drift- och underhållspärmar. Pärmarna kan skrivas ut eller användas digitalt i mobiltelefon eller på läsplatta.

Kursinnehåll

I denna grundkurs går vi igenom hur du på enklaste och snabbaste sätt skapar en komplett KMA-Pärm med hjälp av nya entreprenad. Vi kommer bland annat att gå igenom:

  • Att använda mallprojekt
  • Företagsanpassning av mallprojekt
  • Göra ändringar utifrån mallen
  • Skapa en pärm
  • Skriva ut, Beställa eller dela ut en pärm digitalt till beställare och/eller anställda


När du är klar med kursen är målet att du ska kunna grunderna i programmet och veta hur du, med hjälp av ett mallprojekt får ut en komplett KMA-Pärm. 

Mer avancerade funktioner går vi igenom i vår kurs Fördjupning KMA-Pärm – Nya PV Entreprenad.


Omfattning

WEBBINARIUM

Börjar kl. 08.15 

Slutar cirka kl. 09.15


Kontakt

David Lundsjö

Produktblad Direkt

E-post: david@pbdab.se

Telefon: 023-938 90 


Tobias Fredén

Produktblad Direkt

E-post: tobias@pbdab.se

Telefon: 023-938 90

Kommande tillfällen

Digital utbildning

Tillfället saknar adress
Platser finns
0 kr exkl. moms
Tillfället saknar adress
Platser finns
0 kr exkl. moms