Arbetsrätt - Grundkurs - Webbutbildning

Webbutbildning via Zoom

Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

Som chef eller arbetsledare är du arbetsgivarens förlängda arm och bör känna till vad som gäller i frågor att leda och fördela arbetet, ställa krav på medarbetare och ta beslut i personalfrågor.

Kursinnehåll

Med goda grundkunskaper i praktisk arbetsrätt kan du känna dig trygg i din roll och undvika misstag. Du får konkret kunskap i vilka skyldigheter och rättigheter du har att förhålla dig till i din arbetsgivarroll. En utbildning varvat med praktiska exempel från vardagliga situationer som du kan tänkas ställas inför.

I den här kursen får du en genomgång av det viktigaste du behövar känna till om Medbestämmandelagen (MBL), Lagen om anställningsskydd (LAS), ledighetslagarna samt förtroendemannalagen; vad de är och vad du behöver känna till.

Kursens fokus är på arbetsrättslig lagstiftning och inte på kollektivavtal.


Kursupplägg

Lärarledd undervisning där utrymme ges för grupparbeten, diskussioner och frågeställningar från deltagarna.


Omfattning

Kursen är förlagd två halvdagar efter varandra.


Kontakt

Anita Hagelin

Plåt & Ventföretagen

Tele: 08-762 75 97

E-post: anita.hagelin@pvforetagen.se

Målgrupp

Den här utbildningen är för dig med personalansvar på olika nivåer och som behöver grundläggande kunskaper inom arbetsrättens område för att känna dig lite säkrare i din roll.

Pris: 1 000 kr exkl. moms

Kommande tillfällen

Digital utbildning

Tillfället saknar adress
Platser finns
1 000 kr exkl. moms