Entreprenadjuridik - Konsumententreprenad - Webbutbildning

Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

När en entreprenad utförs åt en privatperson finns många fallgropar som en entreprenör måste känna till. Genom denna utbildning får du som kursdeltagare gedigen kunskap om de viktigaste reglerna i konsumenttjänstlagen och standardavtalen Hantverkarformuläret respektive ABS 18.

Kursinnehåll

När arbete ska utföras åt privatpersoner finns det ett så kallat konsumentskydd. Det innebär att en konsument i egenskap av beställare skyddas av vissa tvingande lagar. Att lagarna är tvingade innebär att de alltid gäller till konsumentens förmån. Innehållet i lagarna kan inte avtalas bort. En sådan tvingade lag som blir aktuell vid entreprenadarbeten åt en konsument är konsumenttjänstlagen. Det finns två standardavtal som är anpassade till konsumentlagstiftningen och som heter Hantverkarformuläret-17 och ABS 18. I grundkursen entreprenadjuridik – konsumententreprenad går vi igenom vad som gäller när en konsument är beställare och när Hantverkarformuläret-17 och ABS 18 bör användas.


Följande frågor behandlas under denna kurs:

  • Vilka standardavtal kan man använda sig av vid avtal med privatpersoner?
  • Vad gäller vid tilläggsbeställningar?
  • Vilka regler gäller om det förekommer fel i entreprenaden?
  • Vad gäller om något fast pris eller någon sluttid inte har avtalats för entreprenaden?
  • När är entreprenören bunden av en ungefärlig prisuppgift?
  • När ska besiktning ske?


Omfattning

Halvdagskurs

Börjar kl. 09.00

Slutar cirka kl. 12.00


Kontakt

Ann-Sofie Sickling

Entreprenadjurist

Plåt & Ventföretagen

Tele: 08-762 75 99 

E-post: ann-sofie.sickling@pvforetagen.se

Pris: 1 000 kr exkl. moms

Kommande tillfällen

Digital utbildning

Tillfället saknar adress
Platser finns
1 000 kr exkl. moms